ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2022 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ (iHorror.com) ಮಾಲೀಕರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯು ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆ

ಕುಕೀ ಎನ್ನುವುದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ (ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್) ಇದನ್ನು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್‌ನಿಂದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಸರ್ವರ್‌ನಿಂದ ಪುಟವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಕೀಗಳು "ನಿರಂತರ" ಕುಕೀಗಳು ಅಥವಾ "ಸೆಷನ್" ಕುಕೀಗಳಾಗಿರಬಹುದು: ನಿರಂತರ ಕುಕೀಯನ್ನು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಳಿಸದ ಹೊರತು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸೆಶನ್‌ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಕುಕೀ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಕೀಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುಕೀಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ: 

(ಎ) [ದೃಢೀಕರಣ - ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ];

(ಬಿ) [ಸ್ಥಿತಿ - ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ [ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು];

(ಸಿ) [ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ - ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ [ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು];

(ಡಿ) [ಭದ್ರತೆ - ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ [ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳ ಮೋಸದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ];

(ಇ) [ಜಾಹೀರಾತು - ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ [ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು]; ಮತ್ತು

(ಎಫ್) [ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ - ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ [ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು];

ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಾವು Google Analytics ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. Google Analytics ಕುಕೀಗಳ ಮೂಲಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Google ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: https://www.google.com/policies/privacy/

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳು ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಲಿಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನವೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು:

(ಎ) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (ಕ್ರೋಮ್);

(ಬಿ) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್);

(ಸಿ) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (ಒಪೇರಾ);

(ಡಿ) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಧಕ);

(ಇ) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (ಸಫಾರಿ); ಮತ್ತು

(ಎಫ್) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (ಎಡ್ಜ್).

ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಸೈಟ್‌ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಆಸಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತು

ಜಾಹೀರಾತು. 

ಈ ಸೈಟ್ CMI ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, Inc., d/b/a CafeMedia (“CafeMedia”) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು CafeMedia ಜಾಹೀರಾತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಫೆಮೀಡಿಯಾದ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಮೇಲ್ ಸುದ್ದಿಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನೀವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ನಂಬುವ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ "ಅನ್‌ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್" ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಸಂವಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏರಿಯಾ (EEA) ಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ "EEA ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು" ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ಖಾತೆ ಡೇಟಾ

ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೈಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಜನ್ಮದಿನ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೋಡ್, ಪರದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ). ನೀವು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ, ನೀವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು).

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಸೇವೆಗಳು, ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾವು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ಸೈಟ್‌ಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈಟ್‌ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. .

ನೀವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏರಿಯಾ (EEA) ಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ "EEA ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು" ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.

EEA (ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶ) ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳು

ನೀವು EEA ಯಲ್ಲಿನ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ:

(i) ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ

(ii) ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

(iii) ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು

(iv) ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಮತ್ತು

(v) ಡೇಟಾವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕು

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸದ EU ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಆಪಾದಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು:

ಆಂಟನಿ ಪೆರ್ನಿಕಾ

3889 21ನೇ ಅವೆ ಎನ್

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್, ಫ್ಲೋರಿಡಾ 33713

[ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ

ವಿಲೀನ, ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿತನ, ದಿವಾಳಿತನ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಅಥವಾ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು.

ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀತಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ" ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ನಾವು ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಟ್‌ನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ]

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ:

iHorror.com

3889 21ನೇ ಅವೆ ಎನ್

ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್, ಫ್ಲೋರಿಡಾ 33713

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ

ಸುದ್ದಿ4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

ಭಯಾನಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಬರಲಿವೆ

ಕ್ರೂಗರ್
ಸುದ್ದಿ1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ

'ಡೈಲನ್‌ರ ಹೊಸ ದುಃಸ್ವಪ್ನ' ಫ್ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರೂಗರ್‌ರನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

ರಿಯಲ್ ಅಮಿಟಿವಿಲ್ಲೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ: "ಇದು ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ."

ಅರ್ಥ
ಸುದ್ದಿ1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ

'ದಿ ಮೀನ್ ಒನ್' ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಂಚ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಗೋರ್

ಅರ್ಥ
ಸುದ್ದಿ6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

'ದಿ ಮೀನ್ ಒನ್' ಟ್ರೈಲರ್ ಪಿಸ್ಡ್-ಆಫ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗ್ರಿಂಚ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ

ಮಂಡಳಿ
ಆಟಗಳು1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ

'ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಚೈನ್ಸಾ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ' ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ

ಮುತ್ತು
ಸುದ್ದಿ1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ

ಟಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ 'ಪರ್ಲ್' ನಲ್ಲಿನ ನಂಬಲಾಗದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಯಾ ಗೋತ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ದಂತವೈದ್ಯ
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

'ದಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ 1 & 2' ವೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ವೀಡಿಯೊ ಬ್ಲೂ-ರೇ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಸುದ್ದಿ1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ

ಶೋರನ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ 'ಬುಧವಾರ' ಸೀಸನ್ 2 ಆಡಮ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಸುದ್ದಿ6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

ಆಬ್ರೆ ಪ್ಲಾಜಾ 'ಹೋಕಸ್ ಪೋಕಸ್' ನಂತಹ ಫಿಲ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಟಿಮ್ ಬರ್ಟನ್ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ

ಸುದ್ದಿ4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

'1000 ಕಾರ್ಪ್ಸಸ್' ನಿಂದ "ಸೂಪರ್ ರೇರ್" ಆಲ್ಟ್-ಎಂಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಝಾಂಬಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಬಾಂಬಿ
ಸುದ್ದಿ4 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

'ಬಾಂಬಿ: ದಿ ರೆಕನಿಂಗ್' ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ

ಬುಧವಾರ
ಸುದ್ದಿ6 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

ಮೆಜ್ಕೊ ಟಾಯ್ಜ್ 'ಬುಧವಾರ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗೋಥ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ

ಮಾರ್ಟಿನ್
ಸುದ್ದಿ9 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ

ಜಾರ್ಜ್ ಎ. ರೊಮೆರೊ ಅವರ ಸಬ್‌ವರ್ಸಿವ್ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, 'ಮಾರ್ಟಿನ್' 4K UHD ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ

ಆಪರೇಷನ್
ಸುದ್ದಿ1 ದಿನ ಹಿಂದೆ

ವಿಶ್ವ ಸಮರ II ವೆರ್ವೂಲ್ಫ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಂಟ್' "ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದಿ ಡರ್ಟಿ ಡಜನ್"

ಕೊನೆಯ
ಸುದ್ದಿ1 ದಿನ ಹಿಂದೆ

'ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್' ಫೈನಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಸರಣಿಯ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಫ್ಲಾನಗನ್
ಸುದ್ದಿ1 ದಿನ ಹಿಂದೆ

ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ 'ದಿ ಮಿಡ್‌ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್' ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ - ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮೈಕ್ ಫ್ಲಾನಗನ್ ಸೀಸನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಸ್ಪೂಕಿಗಳು
ಸುದ್ದಿ1 ದಿನ ಹಿಂದೆ

ಎರಡು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಸೀಸನ್‌ಗಳ ನಂತರ HBO ನ 'ಲಾಸ್ ಎಸ್ಪೂಕಿಸ್' ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

ಬ್ರೂಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ 'ಇವಿಲ್ ಡೆಡ್ ರೈಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಬುಧವಾರ
ಸುದ್ದಿ3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

'ಬುಧವಾರ' ರಚನೆಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗನ್ನಿಬಾಲ್
ಸುದ್ದಿ3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

ಡಿಸ್ನಿ+ ಮುಂಬರುವ ಜಪಾನೀಸ್ ಹಾರರ್ ಸರಣಿ 'ಗನ್ನಿಬಾಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ

ನಟ್ಕ್ರಾಕರ್
ಸುದ್ದಿ3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ

'ನಟ್‌ಕ್ರಾಕರ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ' ಟ್ರೈಲರ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಂಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ